โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 21:22:10
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37674
เด็กหญิงปาลิตา แซ่เจ็ง
ม.2/9 เลขที่ 33
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง