โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 17:35:14
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37670
เด็กหญิงปัทมา ย่อทอง
ม.2/4 เลขที่ 26
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง