โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 18:37:18
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37668
เด็กหญิงปัณฑิตา ช่างศิริ
ม.2/13 เลขที่ 26
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง