โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 17:23:39
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37660
เด็กหญิงปณิดา มารุ่งเรือง
ม.2/9 เลขที่ 31
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 7 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-12-02 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-12-03 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-12-04 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-12-18 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-03-03