โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 06:45:08
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37654
เด็กหญิงเนติภรณ์ ฉุนจุ้ย
ม.2/4 เลขที่ 25
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง