โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 22:32:59
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37648
เด็กหญิงนิชาภา เอาแสงดีกุล
ม.2/9 เลขที่ 28
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-03-05 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-03 ลากิจ