โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 13:07:52
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37634
เด็กหญิงธิดากรานต์ แสงคีม
ม.2/3 เลขที่ 26
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-04 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-23