โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 21:44:38
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37623
เด็กหญิงเตชินี ภู่ด่านงัว
ม.2/4 เลขที่ 23
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-04 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-26