โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 12:57:51
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37622
เด็กหญิงตรีทิพย์ ศรีภา
ม.2/1 เลขที่ 24
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-08 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-03 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-12-04 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-12-18 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-22