โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 13:19:08
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37609
เด็กหญิงณัฎฐา เครือณรงค์
ม.2/3 เลขที่ 25
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง