โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 17:48:46
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37596
เด็กหญิงชุลีพร ขวัญอ้อม
ม.2/14 เลขที่ 26
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง