โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-02 Time : 15:20:51
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37579
เด็กหญิงเจนจิรา เทียมกลาง
ม.2/7 เลขที่ 21
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง