โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 15:31:37
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37570
เด็กหญิงจิรัศยา เลิศนพสกุล
ม.2/14 เลขที่ 25
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง