โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 13:37:08
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37555
เด็กหญิงกุลธิดา ไชยรินทร์
ม.2/1 เลขที่ 21
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง