โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-05 Time : 01:27:37
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37531
เด็กหญิงกนกขวัญ พระพรม
ม.2/14 เลขที่ 18
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-27