โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 18:57:35
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37525
เด็กชายอิฐศิลา แสงคำ
ม.2/4 เลขที่ 22
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง