โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-02 Time : 15:44:41
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37522
เด็กชายอัครพล ใจรักษา
ม.2/7 เลขที่ 18
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง