โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-06 Time : 01:58:00
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37517
เด็กชายอนุชิต เเซ่ล้อ
ม.2/7 เลขที่ 17
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง