โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 20:23:58
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37515
เด็กชายอนาวิน สายสุดใจ
ม.2/2 เลขที่ 12
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง