โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 13:27:03
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37514
เด็กชายอนันต์ธวัช ธนมงคลชัย
ม.2/3 เลขที่ 14
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-23
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-03-09