โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-06 Time : 01:55:49
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37510
เด็กชายหาญณรงค์ นุชแฟง
ม.2/7 เลขที่ 16
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง