โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 12:55:47
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37497
เด็กชายสุขุม พาณิชยมงคลชัย
ม.2/1 เลขที่ 19
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-02 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-12