โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 13:53:26
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37496
เด็กชายสุกฤษฎิ์ สุริยะจันทร์หอม
ม.2/3 เลขที่ 13
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-04 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-14 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-10 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-02-24 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-01