โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 14:02:04
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37478
เด็กชายศักย์ศรณ์ บุบผาโภชน์
ม.2/1 เลขที่ 18
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง