โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 23:09:46
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37473
เด็กชายวีรวัฒน์ แพงเหง้า
ม.2/14 เลขที่ 15
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-22