โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 13:57:57
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37470
เด็กชายวิกัญญ์ จิระสุนันทชัย
ม.2/2 เลขที่ 8
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง