โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 13:42:50
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37464
เด็กชายวรรณกิจ ลุประสงค์จิตร์
ม.2/1 เลขที่ 15
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง