โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 08:06:02
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37461
เด็กชายวงศ์ชัยวัชร์ พรอยกันหา
ม.2/9 เลขที่ 15
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง