โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 18:19:03
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37455
เด็กชายรัฐภูมิ ช่างยันต์
ม.2/4 เลขที่ 14
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง