โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 22:24:33
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37454
เด็กชายรัฐชานนท์ เนาวรัตน์
ม.2/4 เลขที่ 13
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-29