โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 16:38:37
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37452
เด็กชายรัชชานนท์ โคยะบุตร
ม.2/9 เลขที่ 14
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง