โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-05 Time : 01:38:34
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37447
เด็กชายยศพันธ์ สมบูรณ์
ม.2/4 เลขที่ 11
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 10 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-08 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-17 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-07 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-02
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-02-08