โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 05:29:22
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37437
เด็กชายภวินท์ วงษ์สุวรรณ
ม.2/4 เลขที่ 10
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 6 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-15 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-16 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-17 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-18 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-05