โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 15:45:38
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37426
เด็กชายพัชชพล ธรรมวัฒน์
ม.2/9 เลขที่ 11
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-12 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-14 ลาป่วย