โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 07:04:08
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37425
เด็กชายพลาธิป แซ่โค้ว
ม.2/9 เลขที่ 10
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 41 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-25 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-03 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-02 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-29 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-18 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-28 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-27 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-26 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-02-04 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2021-02-05 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2021-02-24 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2021-02-23 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 14 Date : 2021-02-22 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 15 Date : 2021-02-19 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 16 Date : 2021-02-17 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 17 Date : 2021-02-11 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 18 Date : 2021-02-10 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 19 Date : 2021-02-08 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 20 Date : 2021-01-25 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 21 Date : 2021-01-22 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 22 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 23 Date : 2020-12-15 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 24 Date : 2020-12-14 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 25 Date : 2020-12-09
ขาดครั้งที่ 26 Date : 2020-12-08 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 27 Date : 2020-12-07 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 28 Date : 2020-12-04 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 29 Date : 2020-12-03 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 30 Date : 2020-12-02 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 31 Date : 2020-12-17 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 32 Date : 2020-12-18 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 33 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 34 Date : 2021-01-19 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 35 Date : 2021-01-18 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 36 Date : 2021-01-15 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 37 Date : 2021-01-14 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 38 Date : 2021-01-13 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 39 Date : 2021-01-12 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 40 Date : 2021-01-11 ไม่มีตัว
ขาดครั้งที่ 41 Date : 2020-12-01 ไม่มีตัว