โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-03 Time : 04:01:21
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37412
เด็กชายปิยะวัฒน์ สุปะติ
ม.2/4 เลขที่ 7
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง