โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-03 Time : 03:44:55
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37406
เด็กชายปวเรศ นามเมือง
ม.2/14 เลขที่ 11
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง