โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 01:04:15
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37395
เด็กชายนิพพิชฌน์ โกศลรัตนกิจ
ม.2/3 เลขที่ 9
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-02 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-03 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-03-04 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-04 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-12-08
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-12-18
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-20 ลาป่วย