โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-05 Time : 13:03:28
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37388
เด็กชายนวรัตน์ ยอดสาย
ม.2/7 เลขที่ 8
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง