โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-02 Time : 15:08:33
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37384
เด็กชายนนทภัทร อร่ามรัศมี
ม.2/7 เลขที่ 7
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง