โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-06 Time : 04:00:27
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37382
เด็กชายธีรเดช อัมพรประเสริฐ
ม.2/7 เลขที่ 6
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง