โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 02:38:45
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37380
เด็กชายธีรภัทร ริ้วทอง
ม.2/2 เลขที่ 5
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-03 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-16 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-18 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-15