โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 06:50:09
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37378
เด็กชายธีรภัทร แก่นนาคำ
ม.2/9 เลขที่ 6
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง