โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 20:12:06
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37375
เด็กชายธัญวัฒน์ สังฆะศรี
ม.2/8 เลขที่ 14
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-02-03
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-17
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-03-03