โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-27 Time : 13:56:43
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37366
เด็กชายธนัช จรูงจิตรอารี
ม.2/3 เลขที่ 8
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-03 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-09 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-14 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-23