โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 18:24:18
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37362
เด็กชายธนวัฒน์ นพวัฒน์
ม.2/9 เลขที่ 4
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-02 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-03-03