โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 14:15:43
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37359
เด็กชายธนภัทร เนตรบรรเจิด
ม.2/3 เลขที่ 7
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง