โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 01:26:20
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37345
เด็กชายทรงพล อ่อนนอก
ม.2/1 เลขที่ 4
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง