โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 05:16:33
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37339
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วสิงห์
ม.2/14 เลขที่ 7
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง