โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-05 Time : 00:48:11
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37322
เด็กชายฐิติวัฒน์ อุ่นจิตร
ม.2/4 เลขที่ 3
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 13 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-02-24 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-16
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-04 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-05
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-02
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2020-12-09 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2020-12-08 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 12 Date : 2020-12-07 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 13 Date : 2021-03-02